Kannanottoja‎ > ‎

Henkilöstömenoleikkaukset

lähettänyt Teuvo Kokkonen 14.6.2016 klo 10.35
Hyvä ROAY:n jäsen!

Rovaniemen kaupunki tavoittelee merkittäviä leikkauksia henkilöstömenoihin. Ammattiyhdistys kehottaa jäseniään huomioimaan seuraavat asiat:
  • Yhdistys ei suosittele eikä kannusta jäseniään anomaan vapaaehtoisia palkattomia vapaita, jos niiden ainoana tarkoituksena on kaupungin talouden kohentaminen. Yhdistys ei myöskään kiellä sitä.
  • ROAY suhtautuu kielteisesti sekä lomarahaleikkauksiin että lomautuksiin.
  • ROAY vastustaa sijaiskieltoa. Esimiehillä on oltava mahdollisuus palkata sijainen ensimmäisestä poissaolopäivästä lähtien.
  • Oto-korvaus voidaan maksaa vain silloin, kun opettaja on pitämässä sekä omaa että toisen opettajan tuntia. Vapaatunnilla pidettävästä kollegan tunnista pitää maksaa OVTES:n mukainen korvaus.
Kaupunginhallitus ja valtuusto ovat päättäneet, että lomautuksiin ei ryhdytä. Menoleikkauksia on silti tulossa. Jos työpaikallasi otetaan esille sellaisia leikkauskeinoja, joita ei voida pitää kohtuullisina tai järkevinä, olethan yhteydessä luottamusmiehiin tai puheenjohtajaan.
Comments