Kannanottoja‎ > ‎

Konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittäminen -hanke

lähettänyt ROAY tiedottaja 5.5.2021 klo 3.00

ROAY kehottaa jäseniään tarkkaan harkintaan, jos he hakevat hanketyöntekijäksi konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittäminen -hankkeeseen.


Huomion arvioisia asioita hakukuulutuksessa ovat mm. nämä:

  • Hakukuulutuksessa edellytetään kokemusta erityisopetuksesta, ei opettajankoulutusta.
  • Tehtävässä noudatettava sopimus on KVTES, ei OVTES. Tämä tarkoittaa mm. erilaisia vapaa- ja lomakäytänteitä kuin opettajilla.
  • Tehtävästä maksettava palkka on 3300 e/kk. Tätä kannattaa verrata esimerkiksi omaan huhtikuun palkkaan.

Lisäksi on syytä huomata, että

  • KT Kuntatyönantajat ja JUKO/OAJ ovat sopineet, että sairaalakoulujen konsultatiivisen erityisopettajan palkkaus- ja työaikamääräyksinä voidaan soveltaa vuosityöaikaan otetun lukion erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja soveltuvin osin. (Lukion erityisopettajan palkka on noin 3900 e/kk)
  • Sairaalakoulun konsultatiivisella erityisopettajalla tarkoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella palkattua opettajaa (Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022).

Rovaniemen kaupunki on siis valinnut eri linjan, kun se ei ole palkkaamassa konsultatiivisia erityisopettajia vaan hanketyöntekijöitä. Näin siitä huolimatta, että valtion erityisavustus on tarkoitettu opettajien palkkaamiseen.

Comments