Kannanottoja‎ > ‎

Lausunto lukion opetussuunnitelmista

lähettänyt ROAY tiedottaja 24.4.2021 klo 8.32

Tämä lausunto on annettu pyynnöstä Rovaniemen lukioiden opetussuunnitelmakoordinaattori Marjo Ahopellolle 21.4.2021.


Rovaniemen opettajien ammattiyhdistys ry kiittää saamastaan mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Rovaniemen lukioiden opetussuunnitelmista. Toteamme erikseen, että emme ota kantaa yksittäisten oppiaineiden ops-kirjauksiin.

 

Pidämme lukioiden paikallisia opetussuunnitelmia hyvin kirjoitettuina. Ne antavat opettajille mahdollisuuden antaa laadukasta opetusta heidän oman pedagogisen vapautensa rajoissa. Opetussuunnitelmat eivät saa kunnianhimoisista tavoitteistaan huolimatta kuormittaa opettajia sen enempää kuin aiemmatkaan opetussuunnitelmat.

 

Opiskelijan ohjausta ja tukemista koskeva luku on kirjoitettu mielekkäästi. Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevan luvun sisältö on perusteltu, ja sama koskee oppimistavoitteita ja opetuksen keskeisiä sisältöjä.

 

Samalla kun voimme todeta paikallisen opetussuunnitelman kirjoittamisen onnistuneen varsin hyvin, haluamme korostaa sen käyttöönottamisen ja noudattamisen huolellisuutta. Opettajille on annettava aikaa ja koulutusta opetussuunnitelmien tarkoituksenmukaiseen käyttöönottoon ja noudattamiseen. Molemmissa lukioissa opetussuunnitelmia tulee toteuttaa samoilla tavoilla.

 

Keskeisenä sisältönä toteamme, että opetussuunnitelmien onnistunut noudattaminen on niin tärkeää, että opettajien tulee jaksaa antaa niiden mukaista opetusta. Hyvä opetussuunnitelma ja työssään jaksavat opettajat varmistavat laadukkaan opetuksen.

Comments