Kannanottoja‎ > ‎

Lausunto perusopetuksen tuntijaon muuttamisesta

lähettänyt Teuvo Kokkonen 14.11.2018 klo 7.22

Rovaniemen opettajien ammattiyhdistys kiittää perusopetuksen tuntijaon muuttamista koskevaan esitykseen liittyvästä lausuntopyynnöstä. Lausumme kohteliaimmin seuraavaa.

 

Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen vaikuttaisi oppimistuloksiin ja opiskelumotivaatioon. Erityisesti olemme huolestuneita taito- ja taideaineiden ja vieraiden kielten tilanteesta. Näissä aineissa opetusta annetaan jo nyt niin vähän, että varsinaisen uuden oppimisen sijaan kyse on pikemminkin osaamisen ylläpitämisestä. Rovaniemellä tarvitaan tulevaisuudessakin monipuolisesti kielitaitoisia ihmisiä. Samoin tarvitaan taito- ja taideaineiden osaajia. 

 

Esityksen mukaan perusopetuksen tuntijaosta vähennettäisiin ruotsin kielen opetusta 9. vuosiluokalla. Yhdistyksemme ei kannata tätä muutosta, sillä se heikentäisi merkittävästi kielitaitoa. Emme pidä realistisena sitä, että ruotsin kieltä voitaisiin tosiasiallisesti integroida valinnaisaineisiin. Vaikka viranhaltijoiden tuleekin hallita molemmat kansalliskielet, ei heiltä voida odottaa niin hyvää kielitaidon hallintaa, että oppilaiden ruotsin kielen oppiminen syvenisi. Jos oppilaat eivät ole saaneet kelpoisen opettajan antamaan ruotsin kielen opetusta riittävästi, ei heiltä voi edellyttää valinnaisten aineiden opiskelua ruotsiksi.

 

Käsityön oppitunneilla ohjeita ja opastusta tarvitaan etenkin alaluokilla paljon, emmekä pidä pedagogisesti toimivana käsityön integroimista muihin oppiaineisiin. Samoin suhtaudumme epäillen siihen, että matematiikan opiskelu 4. luokalla olisi liikuntapainotteista. Matematiikan opetuksessakin tulee voida keskittyä varsinaiseen asiaan, ja erilaisten oppijoiden tarpeisiin tulee vastata monin eri tavoin.

 

Jos tuntijakoa muutetaan, tulee paikallinen opetussuunnitelma kirjoittaa uudelleen: opetussuunnitelman nykyisiä tavoitteita ei voi saavuttaa nykyistä vähemmällä opetuksella. Samalla toteamme, että perusopetuksen tuntimäärää kasvatetaan valtakunnallisesti vuonna 2020, jolloin vuosiviikkotuntimäärä on minimissään 224.

 

Rovaniemellä 9.11.2018

ROVANIEMEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY

Comments