Kannanottoja‎ > ‎

Väkivalta ei kuulu kouluun

lähettänyt Teuvo Kokkonen 24.10.2019 klo 2.44

Vuosikokouksen julkilausuma 23.10.2019


Rovaniemen opettajien ammattiyhdistys ilmaisee vakavan huolestumisensa kouluissa tapahtuvista erilaisista uhka- ja vaaratilanteista, joihin liittyy oppilaiden toisiinsa ja henkilökuntaan kohdistama väkivalta.

Väkivalta on ilmentynyt mm. siten, että hermonsa menettäneet oppilaat ovat alkaneet lyödä, potkia tai purra muita tai repiä muiden hiuksia. Väkivaltaa on voinut tapahtua, vaikka toimintoja ja tilanteita olisi ennakoitu esimerkiksi siten, että aikuinen olisi pitänyt mahdollisesti väkivaltaisesti käyttäytyvää lasta ennakoidusti kädestä kiinni tai lapsi olisi ollut aikuisen sylissä. Vaikka aikuiset tekevät työtä parhaansa mukaan, tilanteita ei ole voitu aina estää.

Väkivallan kohteena oleminen ja väkivallan uhan alaisena työskentely kuormittavat henkisesti ja vaikuttavat merkittävästi työssä jaksamiseen. Henkilökunta joutuu olemaan jatkuvassa hälytystilassa, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja sujuva arki.

Rovaniemen opettajien ammattiyhdistys katsoo, että koulunkäynti täytyy voida järjestää niin, että henkilökunnalla on aikaa jokaisen oppilaan kohtaamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilökunnalla pitää olla riittävästi koulutusta ja aikaa ehkäistä väkivaltatilanteiden synty ennakolta. Heille pitää myös turvata valmiudet toimia oikein väkivaltatilanteissa.

Konfliktien ehkäisemiseksi kouluilla täytyy olla tarpeeksi resursseja riittävän pienien ryhmien muodostamiseen, jotta haasteita kohtaava oppilas saa tukea nopeasti. Vakavan vaaran riskiä pienentää mahdollinen pienempään ryhmään siirtyminen ja koulunkäynninohjaajan kokoaikaisen resurssin suuntaaminen haastaville oppilaille. Samoin erityisopettajia ja erityisopetuksen pienryhmiä tarvitaan lisää.

Comments