Kokoukset

Kooste hallituksen kokouksesta 8.12.2021

lähettänyt ROAY tiedottaja 8.12.2021 klo 8.05   [ 8.12.2021 klo 8.15 päivitetty ]

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.
 • Keskusteltiin koronatilanteesta ja sen vaikutuksista opetuksen järjestämiseen.
 • Keskusteltiin sopimusedunvalvonnan ja työsuojelun ajankohtaisista asioista.
 • Keskusteltiin tulossa olevasta rekrytoinnista ja etenkin anonyymin rekrytoinnin toteuttamisesta.
 • Kuultiin terveiset OAJ:n valtuuston syyskokouksesta ja OAJ:n Lapin alueyhdistyksestä.
 • Arvioitiin yhdistyksen toimintaa vuonna 2021.
 • Keskusteltiin ensi vuonna tulossa olevista OAJ:n valtuuston vaaleista ja kannustettiin rovaniemeläisiä opettajia asettumaan ehdokkaiksi.

Kooste hallituksen kokouksesta 25.3.

lähettänyt ROAY tiedottaja 25.3.2021 klo 10.56   [ 25.3.2021 klo 10.57 päivitetty ]

ROAY:n hallitus kokoontui etäkokoukseen torstaina 25.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.


 • Keskusteltiin määräaikaisista opettajan tehtävistä ja niiden vakinaistamisen ongelmista.
 • Todettiin, että Juko jätti myös opettajia koskevan paikallisneuvottelupyynnön koronan aiheuttaman lisätyön johdosta.
 • Keskusteltiin paikallisten järjestelyeräneuvotteluiden tilanteesta.
 • Käytiin läpi viime kuukausien tapahtumia ja todettiin, että osa tilaisuuksista on jouduttu perumaan tai siirtämään koronan vuoksi. Elokuvalippuja on tilattu jäsenille, ja niistä on tiedotettu yhteysopettajien kautta ja kotisivuilla.
 • Keskusteltiin kuntavaalivaikuttamisen tilanteesta.
 • Valmisteltiin ammattiyhdistysten ja työnantajien yhteisten neuvottelupäivien järjestämistä ja ammattiyhdistysten keskinäisille neuvottelupäiville osallistumista.
 • Vastattiin OAJ Lapin kyselyyn, joka koskee oppivelvollisuuden laajentamisen ja toisen asteen maksuttomuuden vaikutuksia opettajan työhön.
 • Keskusteltiin ylituntikatosta ja siinä huomatuista edunvalvonnallisista ongelmista. Ongelmat viedään ovtes-työryhmän ja edelleen koulutuspalveluiden johtoryhmän käsittelyyn.
 • Keskusteltiin lukioiden opetusjärjestelyistä eli lähi- ja etäopetuksen samanaikaisesta toteuttamisesta. Todettiin, että opettajat kuormittuvat liikaa, jos heidät määrätään antamaan samaan aikaan sekä lähi- että etäopetusta. Opetuksen striimaaminen on asia erikseen.
 • Valmisteltiin osa vuosikokousasiakirjoista lähinnä yhdistyksen talouden osalta.
 • Koottiin yhteen yhdistyksen huolenilmaus erityistä tukea koskevan päätöksenteon ongelmista ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tilanteesta. Asiassa lähestytään sekä palvelualuepäällikkö Väistöä että sivistyslautakuntaa.

2021 hallitus järjestäytyi

lähettänyt Kirsi Koivula 9.2.2021 klo 6.55   [ päivittänyt 25.3.2021 klo 10.54 ROAY tiedottaja ]

ROAY:n hallitus piti vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen  20. tammikuuta.

Yhdistyksen puheenjohtajan Teuvo Kokkosen toimikausi jatkuu vielä toisen vuoden, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Koponen.  
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Kirsi Koivula ja taloudenhoitajana Osmo Huhtala . 

Entiseen tapaan yhdistys perusti myös koulutus-, liikunta-  kulttuuri-  ja virkistystoimikunnan. Siihen kuuluvat Janne Oinas, Tomi Pentinpuro, Laura Hoisko, Tiina Pesola, Tiina  Hernesniemi ja Tiina Maunula.

Luottamusmiehet vastaavat jatkossakin edunvalvontatyöstä ja hallituksen  työryhmä  mm vuosikokousasioista. 

Hallitus on suunnitellut kokoontuvansa kevään aikana 9.2., 25.3., 12.4. sekä 21.5.

Vuoden 2018 ensimmäinen hallituksen kokous

lähettänyt Kirsi Koivula 29.1.2018 klo 8.59

Roay:n hallitus piti vuoden ensimmäisen, ns. järjestäytymiskokouksen puheenjohtaja Jaakko Sarmolan johdolla  23.1.  Uuden toimintakauden alkajaisiksi kokouksessa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt ja muodostettiin toimikuntia. Lisäksi suunniteltiin alkaneen vuoden toimintaa.


Yhdistyksen toimihenkilöihin ei tullut muutoksia menneeseen vuoteen verrattuna. Varapuheenjohtajana jatkaa Riitta-Maija Keränen, taloudenhoitajana Markku Pekkala ja sihteerinä Kirsi Koivula. Tiedotusasioista vastaa Marko “Vinski” Kerttula. Hän ylläpitää myös yhdistyksemme nettisivuja. Koulutus- Liikunta- kulttuuri-  ja virkitystoimikuntaa johtaa Teuvo Kokkonen.Yhdistys järjestää jäsenilleen monenlaista koulutus- ja virkistystoimintaa kuluvan vuoden aikana. Niistä tiedotetaan koulujen yhteysopettajien sekä sosiaalisen median kautta. Otamme myös mielellämme vastaan toiveita ja ehdotuksia toiminnasta.


VUOSIKOKOUS 28.10.

lähettänyt Kirsi Koivula 28.10.2017 klo 9.56

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.10  toimitilassa. Käsiteltävinä olivat sääntömääräiset asiat ja paikalla oli 15 yhdistyksemme jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksemme puheenjohtaja.  Uusien jääntöjen tultua voimaan olemme siirtyneet yhden vuosikokouksen käytäntöön. Listalla olisikin melko paljon käsiteltäviä asioita, ja mm. koko hallitus valittiin uusiksi.   Kokousasioita käsiteltiin ruokailun ja kahvittelun lomassa.


Vuosikokouksessa käsiteltiin ensin menneen vuoden asioita.  Kokous  hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen antaen  hallitukselle vastuuvapauden.  Myös toimitilan tilit  käsiteltiin tässä yhteydessä.


Esityslistalla oli myös tulevan vuoden 2018 asioita. Hallituksen valmistelema  toimintasuunnitelma ja  budjetti hyväksyttiin muutoksitta. Jatkossakin yhdistyksen keräämän jäsenmaksun suuruus pysyi samana kuin aiemminkin eli on 0,11% palkasta. Jäsenmaksu peritään edelleenkin työnantajaperintäisesti.


Lisäksi kokouksessa valittiin uusi hallitus ja puheenjohtaja. Sääntömuutoksen jälkeen  hallitukseen kuuluu 10 jäsenta aiemman 12 jäsenen asemesta. Koko hallitus valittiin uudestaan, ja hallituksen jäsenten kaudet arvottiin. Yhdistyksen puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden jatkaa Jaakko Sarmola. Hallituksen jäseniksi  ja heidän varajäseniksi valittiin  seuraavat henkilöt:


Toimikausi v. 2018  (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) :

TIina Hernesniemi ( Marja Suopanki),

Tiina Pesola (Sari Nivala) ,

Riitta-Maija Keränen (Petri Mäkelä) ,

Tuija Ristimella ( Marke Kangasniemi)  ja

Marjo Fordell ( Anne-Liisa King)

Toimikausi v, 2018-2019:  

Marko Kerttula ( Kati Kanto),

Osmo Huhtala ( Raimo Huhtala) ,

Teuvo Kokkonen ( Teppo Mikkonen),

Markku Pekkala ( Ismo Lahtela)  ja

Kirsi Koivula  ( Minna Ruhala-Tervo


 


Syksyn 2017 kokouskuulumisia

lähettänyt Kirsi Koivula 28.10.2017 klo 9.54   [ 28.10.2017 klo 9.58 päivitetty ]


Kevään kokoukset

lähettänyt Kirsi Koivula 16.5.2017 klo 5.29

ROAY:n hallitus on kokoontunut tammikuun järjestäytymiskokouksen jälkeen kahdesti; helmikuun lopulla 28.2. ja  huhtikuussa 11.4.  Kevään viimeinen kokous pidetään kuluvan kuun lopulla ennen kesälomien alkamista.


Kokouksissa on suunniteltu vuoden toimintaa ja  kehitetty mm. viestintää. Yhdistyksen edustajat ovat olleen mukana mm paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa  eikä myöskään edunvalvontaa ole unohdettu. Yhdistyksen jäsenet ovat tapailleet päättäjiä ja koulutoimen henkilöstöä. Myös  työsuojeluvaltuutettu on valitettavasti ollut kevään aikana kiireinen.


Huhtikuisessa  kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen viestintäsuunnitelma. Jatkossa tiedotamme  tapahtumista ja toiminnasta enemmän koulujen yhteysopettajien kautta.  Tänne yhdistyksen omille sivuille päivitämme ajankohtaisia asioita, ja yhdistys on myös Facebookissa.


Yhdistys muistaa jatkossakin 50-vuotta täyttäviä jäseniämme. He voivat odottaa postia yhdistykseltämme suoraan kotiin. Postitamem musitamiset  puolivuosittain. Haluamem myös muistaa eläkkeelle jääviä jäseniämme. Heidän kohdallaan yhteysopettaja voi noutaa eläkkeellejäävän lahjan  OAJ:n toimistolta Korkalonkadulta.


Kevään aikana on yhdidtyksemme järjestänyt monenlaista koulutusta ja virkistystä. Hopeakorukurssilla oli mahdollisuus tutustua korujen tekemiseen. Viikonlopun aikana syntyikin monenlaisia koruja. Kevääksi suunniteltu Pyhä-tunturin retki ei toteutunut, mutta   viime viikonloppuna  oli  mahdollisuus lähteä edullisesti teatteriin katsomaan Piaff-esitystä.   Toukokuussa järjestetään myös jäsenilta 16.5., jossa on esillä paljon ajankohtaista palkka-asiaa.  Tarjolla on myös pientä iltapalaa.


Yhdistys on myös neuvotellut  paikallisia yhteistyösopimuksia. Viime aikoina uusia sopimuksia on syntynyt Konditoria Antinkaapon ja Parturi-Kampaamo Vienon kanssa. Jäsenetuja saa näyttämällä OAJ:n jäsenkorttia.


Vuoden ensimmäinen hallituksen kokous 19.1.

lähettänyt Kirsi Koivula 16.1.2017 klo 7.58   [ päivittänyt 1.2.2017 klo 1.59 Teuvo Kokkonen ]

Vuoden 2017 hallitus kokoontui ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen torstaina 19.1. Hallitus teki henkilövalintoja:
- varapuheenjohtaja Riitta-Maija Keränen
- sihteeri Kirsi Koivula
- taloudenhoitaja Markku Pekkala
- tiedottaja Marko Kerttula

Lisäksi eri työryhmät ja toimikunnat valmistelivat toimintaansa. Mm. koulutuksesta, liikunnasta ja virkistyksestä sekä kulttuurista tiedotetaan erikseen.

Hallituksen vuoden viimeinen kokous 14.12.

lähettänyt Kirsi Koivula 23.12.2016 klo 2.06Syyskokouksen jälkeen yhdistyksemme hallitus on ehtinyt kokoontua jo kahdesti. Viime keskiviikkona se kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen nykyisessä kokoonpanossa. Uusi hallitus aloittaa työnsä sitten tammikuussa. Kokouksessaan hallitus arvioikin kuluneen vuoden toimintaa ja antoi evästystä tulevalle hallitukselle.


Loppuvuoden aikana hallituksen jäsenet ovat tavanneet koulupuolen henkilöstöä ja poliittisia päättäjiä. Tavoiteohjelmaa esiteltiin jo syyskokousväelle ja nyt se on valmis julkaistavaksi.  Roay  oli mukana tukemassa perjantaina järjestettyjä Koulutoimen pikkujouluja.


Roay jatkaa kuluvana vuonan aloittamaansa jäsenetukamppanjaa. OAJ:n jäsenkorttia vilauttamalla saa alennuksia yhteistyökumppaniemme palveluista ja tuotteista.  Uusia sopimuksia on tulossa , joten kannattaa seurata tuota sivullamme olevaa jäsenetukohtaa.
Roay:n hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen


Rauhallista joulunaikaa

ja menestyksekästä vuotta 2017!
Syyskokous 26.10.2016

lähettänyt Kirsi Koivula 27.10.2016 klo 6.37   [ päivittänyt 28.10.2016 klo 3.09 Teuvo Kokkonen ]

ROAY:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 26.10.16 kello 18.00 alkaen Kulttuuritalo Korundissa. Ennen kokousta kokousväellä oli mahdollisuus tutustua Korundin näyttelyihin. Kokouksen aluksi nautimme totuttuun tapaan kokouskahvit, ja tänä syksynä olimme saaneet vieraaksemme Tilaliikelaitoksen johtajan Pekka Latvalan. Hän kertoi kokousväelle Tilaliikelaitoksen toiminnasta ja tietysti kaikkia kiinnostavasta ja valitettavan monia jäseniämme henkilökohtaisesti koskevasta sisäilmaproblematiikasta. Kuulimme mm. kiinteistojen tilanteesta, sisäilmaremonttien etenemisestä, ja kokousväellä oli tietysti mahdollisuus esittää vieraallemme myös kysymyksiä. Keskustelu olikin hyvin vilkasta ajankohtaisesta asiasta.


Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat. Kokous hyväksyi hallituksen laatimat toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevalle vuodelle. Jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen samansuuruisena kuin tänäkin vuonna, ja jatkossakin se peritään suoraan palkasta. Yhdistykselle tulevan jäsenmaksun osuus on 0,11 %. Kokouksessa valittiin myös uudet hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt: Tiina Hernesniemi (Vuokko Räsänen), Petri Mäkelä (Maria Suopanki), Tiina Pesola (Sari Nivala), Riitta-Maija Keränen (Teppo Mikkonen), Kirsi Koivula (Marke Kangasniemi) ja Markku Pekkala (Joni Haataja).


Kokouksen ulkopuolella kokousväelle esiteltiin hallituksessa valmisteilla oleva tavoiteohjelma. Hallitus saikin kokousväeltä evästystä tähän valmistelutyöhön.1-10 of 12