Kokoukset

Kooste kokouksesta 13.12.2022

lähettänyt ROAY tiedottaja 13.12.2022 klo 13.14   [ 21.12.2022 klo 12.16 päivitetty ]

-OAJ-Lapin Tornion syyskokouksesta päällimmäiset terveiset

 • OAJ-Lapin taloudellinen tilanne on vakaa

 • verkostoitumista Keminmaan ja Kemin järjestöaktiivien kanssa, mikä kenties johtaa jatkossa yhteiseen tekemiseen

-OAJ:n valtuuston terveiset 

 • toimintasuunnitelman järjestys ei tarkoituksenmukainen tällä hetkellä (ensin paikallisjärjestöt, sitten valtakunnallinen toimintasuunnitelma)

 • ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöasioita

 • luottamuksen ilmapiiriä kehitettävä eri opettajaryhmien välillä

 • hankehakemuksista keskustelua–vinkkejä tulevan hankehakemuksen tekemiseen, esim. työnantajan osuutta hankkeiden rahoittamiseen


-Keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

 • rehtorien kyselyn tulosten suuret linjat: rehtoreilla paljon töitä ja työaikaa ei suunnitella ja seurata riittävällä tavalla

 • neuvottelupäivät Vantaalla: teemana alueellinen segregaatio

 • kaupunginvaltuusto hyväksynyt kaupungin talousbudjetin, jossa esitetään henkilökunnalle työsuhdepyöräetua, palkkahallinto tulee kunnan omaksi toiminnaksi, hyvinvointietuasiaa, kiusaamiseen ehkäisyyn rahaa 50 000 sekä someturvaan 10 000. Kolmannen sektorin tyyppejä otetaan mukaan koulun toimintaan, 45000, oppikirjoihin lisää 20000, opettajien työpuhelimiin 80000. Palkkaohjelman laatiminen varhaiskasvatuksen toimialalle. Sivistyslautakunnan toimialan kustannukset nousevat 7,8%. Syynä Myllärin koulun siirtyminen kaupungin yksiköksi + palkkakustannuksista.

 • puheenjohtajan kiitosteksti Lapin Kansaan kaupungin hyvistä päätöksistä

 • virkavapauskäytännöt kouluissa: Keskustelua viedään eteenpäin tammikuussa koulutoimen puolella, jotta kouluissa olisi yhtenäiset käytännöt. 

 • toimiston taloyhtiön asioista

 • yhdistyksen ensi vuoden säästötavoitteista


-Päätösasiat

 • 7 uutta jäsentä

 • useita siirtoja

 • Seur. kokous ma 16.1.

Kooste kokouksesta 18.8.2022

lähettänyt ROAY tiedottaja 6.9.2022 klo 12.11

 • keskusteltiin sopimusedunvalvonnasta
 • työsuojeluvaltuutettu Teppo Mikkonen piti puheenvuoron
 • valtuutetut Sini Olllila ja Jaakko Sarmola pitivät puheenvuorot
 • keskusteltiin yhdistyksen taloustilanteesta
 • alueyhdistyksen edustaja Tiina Hernesniemi piti puheenvuoron ja Roayn hallitus antoi luvat alueyhdistyksen toimitilatyöryhmälle jatkaa toimitilan kehittämisen suunnittelua
 • päätettiin yhteistyöstä kuntapäättäjien kanssa tänä syksynä
 • keskusteltiin tuntikehyksestä ja koulujen valinnaisaineista sekä AV-laitteista
 • käytiin läpi jäsenasioita
 • Päätettiin hankkia 50 lipppua Nunnia ja konnia -musikaaliin, omavastuu 10 e
 • Päätettiin järjestää uusien jäsenten ilta Cafe Kodissa ke 21.9. klo 18-20
 • Päätettiin järjestää yhteysopettajien ilta ke 28.9. klo 18-20 toimistolla
 • Päätettiin tarjota kakut jäsenille kouluilla maailman opettajien päivänä 5.10.
 • Sovittiin seuraavista hallituksen kokouksista sekä vuosikokouksesta

Kooste kokouksesta 21.4.2022

lähettänyt ROAY tiedottaja 30.4.2022 klo 4.45   [ 6.9.2022 klo 12.14 päivitetty ]

Kokous huhtikuu 2022


Cafe koti to 21.4.
 • ePassiin on vielä tulossa 100 euroa

 • keskusteltiin koulukohtaisten lisätehtävien palkkauksesta: summien miettiminen olisi kouluilla järkevää tehdä jo keväällä

 • työsuojeluasioissa nousi esiin huoli siitä, kuinka huoltajat saattavat kuormittaa opettajia, eriyisopettajia ja rehtoreita. Peräänkuulutettiin työrauhaa.

 • OAJ:n valtuustovaaleissa Jaakko Sarmola ja Sini Ollila valittiin. Onnittelut heille!

 • YSI-jaostoon on valittu uusi puheenjohtaja Katariina Kattelus Oulusta

 • Roay:n teatteri-ilta veti jälleen jäseniä kulttuurin ääreen

 • keskustelimme mikä onnistui huhtikuun lakon aikana ja mitä voitaisiin jatkossa tehdä toisin

 • mikäli lakko toteutuu toukokuussa jäsenten on  huomiotava: työlupa pitää anoa hyvissä ajoin, jos tulevassa lakossa on koulutuksessa tms., joka on sovittu jo ennen lakkovaroitusta

 • keskustelimme Rovaniemen erityisopetuksen tilanteesta: huolta on ilmassa ja mahdollisesti ROAY:n kannanotto aiheesta on tulossa 

 • tulossa uusien jäsenten ilta järjestetään ke 11.5.

 • keskusteltiin yhdistyksen talousasioista

 • aloitettiin mahdollisen seuraavan lakon järjestely: käskynjako yhteysopettajille, lakkovahdit, lakkokahvila, liikuntamahdollisuuksia lakon aikana, jäsenten rentoutumista ja kohtaamista lakon aikana yms.

 • Päätettiin Roay:n toimiston astiaston ja keittiötarpeiston täydentämisestä ja asia on vireillä

 • Roay:n toimitilojen Korkalonkatu 18 vuokraushinnaston ja -ehtojen uudistaminen

Kokous huhtikuu 2022


Cafe koti • tulossa 100 e ePassiin

 • lisätehtävien summien miettiminen olisi kouluilla järkevää tehdä jo keväällä

 • OVTES 3500e kk (tehtävät, joita arvoitetaan työmäärän mukaisesti)

 • TVA 1500e kk (erityisen raskaat ryhmät)TYÖSUOJELASIAT

 • huoltajat kuormittavat opettajia, eriyisopettajia, rehtoreita. Ei anneta työrauhaa tehdä töitä


VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA

 • Jaakko ja Sini valittiin. Onnittelut

 • YSILLE valittu uusi puheenjohtaja Katariina Kattelus

 • YSILÄISTEN hallituspaikkaa ei ole meillä kahteen vuoteen, mutta toimikuntapaikka voi tulla. YSIN hallitus päättää keäskuussa.


EDELLISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA

 • 22 lähtijää teatteriin, Vikke Nilo - ihminen

 • Lakko 

 • jatkoa varten huomiotava: työlupa pitää anoa hyvissä ajoin, jos tulevassa lakossa on koulutuksessa tms., joka on sovittu jo ennen lakkovaroitusta


ERITYISOPETUKSEN TILANNE


 • Hanna

 • Kannanottoa pukkaa


JÄSENLISTA


 • 2 uutta jäsentä

 • rikkurit


UUSIEN JÄSENTEN ILTA

 • Esittäytymisilta uusille jäsenille (jotka ovat kahden vuoden sisään liittyneet ROAY:hyn)

 • ke 11.5. 


YHDISTYKSEN TALOUSASIAT


 • pankkikortti


SEURAAVAN LAKON JÄRJESTELY

 • käskynjako yhteysopettajille toimistolla 28.4.

 • lakkovahdit aamupäivisin

 • Ounasvaara ti,, Ounasvaaran lukio ke, Ylikylä to, Vaaranlampi pe, Korkalovaaran ma

 • Tunnin vuoro joka koululla joka aamu


ROAY:n lakkokahvila toimistolla päivisin. KAhvilassa käydeinen arvonta


ROAY:n toimistoon asiasto


Kooste hallituksen sähköpostikokouksesta 20.1. 2022

lähettänyt ROAY tiedottaja 13.2.2022 klo 9.08

Päätettiin toimitilan kopiokoneen uusimisesta ja tilinkäyttöoikeuden siirtämisestä hallituksen nykyiselle taloudenhoitajalle,

Kooste hallituksen kokouksesta 8.12.2021

lähettänyt ROAY tiedottaja 8.12.2021 klo 8.05   [ 8.12.2021 klo 8.15 päivitetty ]

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.
 • Keskusteltiin koronatilanteesta ja sen vaikutuksista opetuksen järjestämiseen.
 • Keskusteltiin sopimusedunvalvonnan ja työsuojelun ajankohtaisista asioista.
 • Keskusteltiin tulossa olevasta rekrytoinnista ja etenkin anonyymin rekrytoinnin toteuttamisesta.
 • Kuultiin terveiset OAJ:n valtuuston syyskokouksesta ja OAJ:n Lapin alueyhdistyksestä.
 • Arvioitiin yhdistyksen toimintaa vuonna 2021.
 • Keskusteltiin ensi vuonna tulossa olevista OAJ:n valtuuston vaaleista ja kannustettiin rovaniemeläisiä opettajia asettumaan ehdokkaiksi.

Kooste hallituksen kokouksesta 25.3.

lähettänyt ROAY tiedottaja 25.3.2021 klo 10.56   [ 25.3.2021 klo 10.57 päivitetty ]

ROAY:n hallitus kokoontui etäkokoukseen torstaina 25.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.


 • Keskusteltiin määräaikaisista opettajan tehtävistä ja niiden vakinaistamisen ongelmista.
 • Todettiin, että Juko jätti myös opettajia koskevan paikallisneuvottelupyynnön koronan aiheuttaman lisätyön johdosta.
 • Keskusteltiin paikallisten järjestelyeräneuvotteluiden tilanteesta.
 • Käytiin läpi viime kuukausien tapahtumia ja todettiin, että osa tilaisuuksista on jouduttu perumaan tai siirtämään koronan vuoksi. Elokuvalippuja on tilattu jäsenille, ja niistä on tiedotettu yhteysopettajien kautta ja kotisivuilla.
 • Keskusteltiin kuntavaalivaikuttamisen tilanteesta.
 • Valmisteltiin ammattiyhdistysten ja työnantajien yhteisten neuvottelupäivien järjestämistä ja ammattiyhdistysten keskinäisille neuvottelupäiville osallistumista.
 • Vastattiin OAJ Lapin kyselyyn, joka koskee oppivelvollisuuden laajentamisen ja toisen asteen maksuttomuuden vaikutuksia opettajan työhön.
 • Keskusteltiin ylituntikatosta ja siinä huomatuista edunvalvonnallisista ongelmista. Ongelmat viedään ovtes-työryhmän ja edelleen koulutuspalveluiden johtoryhmän käsittelyyn.
 • Keskusteltiin lukioiden opetusjärjestelyistä eli lähi- ja etäopetuksen samanaikaisesta toteuttamisesta. Todettiin, että opettajat kuormittuvat liikaa, jos heidät määrätään antamaan samaan aikaan sekä lähi- että etäopetusta. Opetuksen striimaaminen on asia erikseen.
 • Valmisteltiin osa vuosikokousasiakirjoista lähinnä yhdistyksen talouden osalta.
 • Koottiin yhteen yhdistyksen huolenilmaus erityistä tukea koskevan päätöksenteon ongelmista ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tilanteesta. Asiassa lähestytään sekä palvelualuepäällikkö Väistöä että sivistyslautakuntaa.

2021 hallitus järjestäytyi

lähettänyt Kirsi Koivula 9.2.2021 klo 6.55   [ päivittänyt 25.3.2021 klo 10.54 ROAY tiedottaja ]

ROAY:n hallitus piti vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen  20. tammikuuta.

Yhdistyksen puheenjohtajan Teuvo Kokkosen toimikausi jatkuu vielä toisen vuoden, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Koponen.  
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Kirsi Koivula ja taloudenhoitajana Osmo Huhtala . 

Entiseen tapaan yhdistys perusti myös koulutus-, liikunta-  kulttuuri-  ja virkistystoimikunnan. Siihen kuuluvat Janne Oinas, Tomi Pentinpuro, Laura Hoisko, Tiina Pesola, Tiina  Hernesniemi ja Tiina Maunula.

Luottamusmiehet vastaavat jatkossakin edunvalvontatyöstä ja hallituksen  työryhmä  mm vuosikokousasioista. 

Hallitus on suunnitellut kokoontuvansa kevään aikana 9.2., 25.3., 12.4. sekä 21.5.

Vuoden 2018 ensimmäinen hallituksen kokous

lähettänyt Kirsi Koivula 29.1.2018 klo 8.59

Roay:n hallitus piti vuoden ensimmäisen, ns. järjestäytymiskokouksen puheenjohtaja Jaakko Sarmolan johdolla  23.1.  Uuden toimintakauden alkajaisiksi kokouksessa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt ja muodostettiin toimikuntia. Lisäksi suunniteltiin alkaneen vuoden toimintaa.


Yhdistyksen toimihenkilöihin ei tullut muutoksia menneeseen vuoteen verrattuna. Varapuheenjohtajana jatkaa Riitta-Maija Keränen, taloudenhoitajana Markku Pekkala ja sihteerinä Kirsi Koivula. Tiedotusasioista vastaa Marko “Vinski” Kerttula. Hän ylläpitää myös yhdistyksemme nettisivuja. Koulutus- Liikunta- kulttuuri-  ja virkitystoimikuntaa johtaa Teuvo Kokkonen.Yhdistys järjestää jäsenilleen monenlaista koulutus- ja virkistystoimintaa kuluvan vuoden aikana. Niistä tiedotetaan koulujen yhteysopettajien sekä sosiaalisen median kautta. Otamme myös mielellämme vastaan toiveita ja ehdotuksia toiminnasta.


VUOSIKOKOUS 28.10.

lähettänyt Kirsi Koivula 28.10.2017 klo 9.56

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.10  toimitilassa. Käsiteltävinä olivat sääntömääräiset asiat ja paikalla oli 15 yhdistyksemme jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksemme puheenjohtaja.  Uusien jääntöjen tultua voimaan olemme siirtyneet yhden vuosikokouksen käytäntöön. Listalla olisikin melko paljon käsiteltäviä asioita, ja mm. koko hallitus valittiin uusiksi.   Kokousasioita käsiteltiin ruokailun ja kahvittelun lomassa.


Vuosikokouksessa käsiteltiin ensin menneen vuoden asioita.  Kokous  hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen antaen  hallitukselle vastuuvapauden.  Myös toimitilan tilit  käsiteltiin tässä yhteydessä.


Esityslistalla oli myös tulevan vuoden 2018 asioita. Hallituksen valmistelema  toimintasuunnitelma ja  budjetti hyväksyttiin muutoksitta. Jatkossakin yhdistyksen keräämän jäsenmaksun suuruus pysyi samana kuin aiemminkin eli on 0,11% palkasta. Jäsenmaksu peritään edelleenkin työnantajaperintäisesti.


Lisäksi kokouksessa valittiin uusi hallitus ja puheenjohtaja. Sääntömuutoksen jälkeen  hallitukseen kuuluu 10 jäsenta aiemman 12 jäsenen asemesta. Koko hallitus valittiin uudestaan, ja hallituksen jäsenten kaudet arvottiin. Yhdistyksen puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden jatkaa Jaakko Sarmola. Hallituksen jäseniksi  ja heidän varajäseniksi valittiin  seuraavat henkilöt:


Toimikausi v. 2018  (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) :

TIina Hernesniemi ( Marja Suopanki),

Tiina Pesola (Sari Nivala) ,

Riitta-Maija Keränen (Petri Mäkelä) ,

Tuija Ristimella ( Marke Kangasniemi)  ja

Marjo Fordell ( Anne-Liisa King)

Toimikausi v, 2018-2019:  

Marko Kerttula ( Kati Kanto),

Osmo Huhtala ( Raimo Huhtala) ,

Teuvo Kokkonen ( Teppo Mikkonen),

Markku Pekkala ( Ismo Lahtela)  ja

Kirsi Koivula  ( Minna Ruhala-Tervo


 


Syksyn 2017 kokouskuulumisia

lähettänyt Kirsi Koivula 28.10.2017 klo 9.54   [ 28.10.2017 klo 9.58 päivitetty ]


1-10 of 16