Kokoukset‎ > ‎

Kooste hallituksen kokouksesta 25.3.

lähettänyt ROAY tiedottaja 25.3.2021 klo 10.56   [ 25.3.2021 klo 10.57 päivitetty ]

ROAY:n hallitus kokoontui etäkokoukseen torstaina 25.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.


 • Keskusteltiin määräaikaisista opettajan tehtävistä ja niiden vakinaistamisen ongelmista.
 • Todettiin, että Juko jätti myös opettajia koskevan paikallisneuvottelupyynnön koronan aiheuttaman lisätyön johdosta.
 • Keskusteltiin paikallisten järjestelyeräneuvotteluiden tilanteesta.
 • Käytiin läpi viime kuukausien tapahtumia ja todettiin, että osa tilaisuuksista on jouduttu perumaan tai siirtämään koronan vuoksi. Elokuvalippuja on tilattu jäsenille, ja niistä on tiedotettu yhteysopettajien kautta ja kotisivuilla.
 • Keskusteltiin kuntavaalivaikuttamisen tilanteesta.
 • Valmisteltiin ammattiyhdistysten ja työnantajien yhteisten neuvottelupäivien järjestämistä ja ammattiyhdistysten keskinäisille neuvottelupäiville osallistumista.
 • Vastattiin OAJ Lapin kyselyyn, joka koskee oppivelvollisuuden laajentamisen ja toisen asteen maksuttomuuden vaikutuksia opettajan työhön.
 • Keskusteltiin ylituntikatosta ja siinä huomatuista edunvalvonnallisista ongelmista. Ongelmat viedään ovtes-työryhmän ja edelleen koulutuspalveluiden johtoryhmän käsittelyyn.
 • Keskusteltiin lukioiden opetusjärjestelyistä eli lähi- ja etäopetuksen samanaikaisesta toteuttamisesta. Todettiin, että opettajat kuormittuvat liikaa, jos heidät määrätään antamaan samaan aikaan sekä lähi- että etäopetusta. Opetuksen striimaaminen on asia erikseen.
 • Valmisteltiin osa vuosikokousasiakirjoista lähinnä yhdistyksen talouden osalta.
 • Koottiin yhteen yhdistyksen huolenilmaus erityistä tukea koskevan päätöksenteon ongelmista ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tilanteesta. Asiassa lähestytään sekä palvelualuepäällikkö Väistöä että sivistyslautakuntaa.
Comments