LOMARAHA

Lomaraha lasketaan seuraavalla kaavalla:
'lomapäivät x 2% x kuukausipalkka'Esim: Opettaja ollut kunnan palveluksessa 3 vuotta. Hän on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana palkattomalla virkavapaalla korkeintaan 30 kalenteripäivää. Lomaraha on:

lomapäivät x 2% x kuukausipalkka =
12 x 2,5 x 2% x kuukausipalkka =
60% kuukausipalkasta

Maksimissaan lomaraha on siten 72% kuukausipalkasta!