Hyvää uutta työvuotta!

lähettänyt Teuvo Kokkonen 30.7.2017 klo 9.46

Kun lukuvuosi taas alkaa, toivon, että itse kukin meistä on levännyt riittävästi, jotta ajoittain hyvinkin kuormittava työmme ei käy liian raskaaksi. Opettajan työ on malliesimerkki sellaisesta henkisesti kuormittavasta työstä, joka vaatii vastapainokseen tarpeeksi pitkän yhtäjaksoisen palautumisajan.

Uuden vuoden alkaessa kohtaamme työssämme joitakin hyvin konkreettisia muutoksia. Niistä etenkin lukuvuoden alkuun sijoitettavat veso-päivät herättivät jo keväällä paljon kysymyksiä. Veso-päivien lukumäärähän ei ole muuttunut kolmesta mihinkään, joten tällä järjestelyllä myöhemmin lukuvuonna pidettäväksi jää enää yksi veso-päivä. Aikaisempina vuosina oli tyypillistä, että yksi vesoista sijoitettiin lauantaiksi, ja tämänvuotisella järjestelyllä se toivottavasti vältetään. Kahden veson aloituksesta sovittiin kuitenkin viime vuonna varsin myöhään, ja esimiehet ovat tiettävästi saaneet ohjeen joustaa: etenkin ensimmäisen maanantain korvaamisessa ollaan toivottavasti hyvin myötämielisiä.

Vielä merkittävämpi muutos lienee yhteissuunnittelutyöajan muuttuminen vuotuiseksi. Viime keväänä sovimme paikallisesti, että ys-aika voi vaihdella eri kouluissa ja eri opettajien ja opettajaryhmien välillä. Kokonaismäärä on kuitenkin kaikilla sama. Vaihtelu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eri tehtäviin – kuten kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön tai aineryhmittäisiin neuvonpitoihin – varataan kulloinkin tarkoituksenmukainen tuntimäärä. Lisäksi on syytä muistaa, että ys-ajan käyttö tulee suunnitella ja seurata huolella. (Suunnittelu ja seuranta vievät aikaa, joka sekin kuuluu ys-aikaan.) Yhdistyksessä kuulemme mielellämme, miten uudenlainen ys-ajan käyttö toimii. Siksi pyydänkin olemaan yhteydessä, jos mieleen tulee kehittämisideoita.

Toivon, että lukuvuosi sujuu mukavissa merkeissä ja että tärkeä työmme tuntuu mielekkäältä. Jos koet vastoinkäymisiä, joissa OAJ voi auttaa, olethan empimättä yhteydessä ROAY:n hallituksen jäseniin tai pääluottamusmieheen.

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments