Hyvää uutta vuotta!

lähettänyt Teuvo Kokkonen 2.8.2019 klo 2.37
Uusi lukuvuosi on taas käsillä. Valitettavasti se alkaa useimpien jäseniemme osalta ennenkokemattomissa tunnelmissa, kun kaupungin taloudelliset vaikeudet heijastuvat koulujen arkeen uusilla tavoilla.
Etenkin kesällä tullut ilmoitus yt-neuvotteluiden aloittamisesta on ollut omiaan herättämään aiheutettua huolta myös meidän keskuudessamme.

Yhdistyksemme edustajat tekevät kaiken voitavansa, jotta me opettajat voimme keskittyä rauhassa omaan työhömme. Alkavan lukuvuoden keskeisiä teemoja ovat opettajien hyvinvointi ja jaksaminen, opettajien töiden turvaaminen ja laadukkaan opetuksen varmistaminen talousvaikeuksista huolimatta.

Yt-neuvotteluiden etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti sekä täällä että yhdistyksemme FB-sivulla. Myllertävästä lukuvuoden avauksesta huolimatta toivotan jäsenillemme hyvää uutta lukuvuotta, työn iloa ja ammattiylpeyttä!

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja
Comments