Korona puhuttaa

lähettänyt ROAY tiedottaja 11.1.2022 klo 5.46
Uusi vuosi alkoi, ja opettajat palasivat töihin Rovaniemellä varmasti mielessä paljon kysymyksiä koronatilanteesta.

ROAY:n hallitus kokoontui heti maanantaina 10. tammikuuta eli samana päivänä kuin lukuvuosi alkoi ja aloitti toimintansa suunnittelun tälle vuodelle. Keskustelimme myös koronatilanteesta. Mietimme Rovaniemen opettajien kantaa mahdollisiin etäopetusjärjestelyihin. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on tulkinnut opettajilta hänelle tulevia viestejä niin, että on päätynyt kannattamaan julkisesti etäopetukseen siirtymistä ja opettajien suojaamista rokotuksilla. Ymmärrämme Luukkaisen huolen myös täällä Rovaniemellä. Tietysti meidän tilanteemme on hieman eri kuin pääkaupunkiseudun opettajilla, koska koronatilanne ei ole aivan yhtä hallitsematon ainakaan tänään täällä Rovaniemellä, kuin mitä saamme uutisista kuulla pääkaupunkiseudusta. 

ROAY ei vaadi etäkouluun siirtymistä, emmekä myöskään vastusta sitä jos etäkouluun mennään. Meillä on luja luottamus Rovaniemellä koronatoimista päättävien asiantuntijoiden kykyyn arvioida tilannetta. Luotamme myös koulutoimen johdon kykyyn arvioida koulujen koronaturvallisuustilannetta. 

Se mitä me opettajat toivomme on yhteiset säännöt etätyölle. Toivomme, että Rovaniemen lukiot voisivat sopia yhteisistä käytännöistä korona-aikana työskentelyyn. Samoin toivomme yhteisiä sääntöjä perusopetukseen, varsinkin jos mennään etäopetukseen. Etäopetukselle pitää sopia yhteiset pelisäännöt. 

Yksi huolenaihe ammattiyhdistyksellä on niin kutsutun hybridiopetuksen antaminen. Sillä tarkoitetaan käytäntöä, jossa opettaja opettaa oppilaita luokassa ja samalla pitää linjaa auki etäopetuksessa oleville opiskelijoille. Opettajien ei virallisesti vaaditakaan toteuttavan kahta eri tavoin suunniteltua opetusta kerralla. Meille korona-aikana tulleiden viestien mukaan tilanne koetaan kuitenkin kuormittavaksi. Kyse voi olla käytännössä siitä, että opettajat kiltisti tekevät oppilaiden hyväksi enemmän kuin virallisesti vaaditaan. Toivoisimme jäsentemme muistavan myös oman jaksamisensa. 

Näinä päivinä julkisuudessa keskustellaan uusista testitavoista, joita perustellaan koulujen koronaturvallisuudella. ROAY muistuttaa, että opettaja tekee opettajan työtä koulussa. Opettaja ei ota koronatestiä oppilaalta, vaikka testi olisi helppo kotitesti. Testaamiseen kuuluu vastuu, jota opettajien ei tarvitse ottaa hoitaakseen.
Comments