Kouluissa odotetaan vaalilupauksien lunastamista

lähettänyt Teuvo Kokkonen 26.10.2017 klo 1.46

Viime kevään kuntavaalien alla käytännössä kaikki puolueet lupasivat merkittäviä panostuksia rovaniemeläisiin kouluihin. Viimeistään nyt poliitikkojen on aika osoittaa, että he olivat vaalilupauksineen tosissaan. Poliitikot ovat avainasemassa päättämässä siitä, kuinka laadukkaita palveluja rovaniemeläisille halutaan tarjota.

Kun Rovaniemen kaupunginvaltuutetut päättävät vuoden 2018 taloudesta, pitää koulutus nähdä ensisijaisesti sijoituksena kaupungin kehitykseen ja tulevaan hyvinvointiin. Odotan päättäjiltämme mm. selkeitä ja perusteltuja linjauksia kouluverkosta. Tarvitaan pitkäkestoinen toimenpideohjelma, joka auttaa hahmottamaan, millaisia kouluja eri puolilla kaupunkia tarvitaan. Tulipalojen sammuttamista muistuttavan päätöksenteon ajan tulee olla ohi.

Viime keväänä kuntavaaliehdokkaat lähes kilpailivat erilaisilla lupauksilla siitä, kuinka sisäilmaongelmat korjataan. Noiden lupauksien lunastamista odotan nyt. Kannustan budjetoimaan opetustilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen niin paljon, että ongelmien paikkailusta siirrytään pysyvään korjaamiseen tai jopa uuden rakentamiseen. Työolojen on mahdollistettava laadukas opetus ja työssä jaksaminen jokaisena päivänä. Sisäilmaongelmista kärsivien oppilaiden ja opettajien määrä on kohtuuton, ja erilaisia tilapäisjärjestelyjä on tehty viime vuosina runsaasti. Tilapäisyydestä ei saa tulla pysyvä olotila.

Jokaisella oppilaalla on jatkossakin oltava oikeus opettajan johdolla tapahtuvaan opetukseen ryhmässä, jossa oppimisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Opettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten ja nuorten määrään. Kun opettajille varataan aikaa jokaista lasta ja nuorta varten, vahvistetaan oppimisen iloa ja työrauhaa.

Kiitän siitä, että kaupunki on ollut pitkään oikealla linjalla olemalla lomauttamatta opettajia. Lomautukset ja sijaiskiellot vaarantaisivat lapsen ja oppilaan turvallisuuden ja loukkaisivat heidän oikeuksiaan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Toivon, että kaupunginvaltuutetut omilla päätöksillään osoittavat olevansa halukkaita varmistamaan laadukkaan rovaniemeläisen koulutuksen. Se olisi merkki siitä, että opettajien tavoitetta luoda nuorille menestyksellinen tulevaisuus arvostetaan.

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

(Tämä on alkuperäinen versio tekstistä, joka on julkaistu Lapin Kansassa toimituksen muokkaamana ja kuvittamana 24.10.2017.)

Comments