Koulujen kehittämisessä on käytännön toimien aika

lähettänyt Teuvo Kokkonen 8.8.2018 klo 6.56

Uuden lukuvuoden alussa kouluihin kohdistuu aina toiveikkaita odotuksia. Tänäkin vuonna oppilailla, heidän huoltajillaan ja opettajilla on lupa odottaa paljon hyviä kokemuksia.

 

Vaikka jokainen lukuvuosi aina jonkin verran muistuttaakin edeltäjiään, vaatii laadukkaan opetuksen järjestäminen jatkuvaa kehittämistä.

Kouluilla ja yhteiskunnalla ei ole varaa jäädä menneeseen. Toiveikkaat odotukset eivät muutu hyviksi kokemuksiksi itsestään.

Opettajien täytyy saada täydennyskoulutusta, oppimateriaali tulee pitää ajantasaisena, ja työskentely-ympäristön pitää olla aina turvallinen ja terveellinen.


Tänäkin lukuvuonna opetuksen riittävästä rahoituksesta tulee pitää hyvää huolta. Jokaisella oppilaalla on edelleen oltava oikeus

opettajan johdolla tapahtuvaan opetukseen ryhmässä, jossa oppimisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Opettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten ja nuorten määrään. Kun opettajille varataan aikaa jokaista lasta ja nuorta varten, vahvistetaan oppimisen iloa ja työrauhaa.

 

Viime vuosina poliitikot ovat onneksi lupailleet merkittäviä panostuksia rovaniemeläisiin kouluihin. Viimeistään nyt heidän on aika osoittaa,

että puheet muuttuvat käytännön toimiksi. Sisäilmaongelmista kärsimisen tulee loppua, ja erilaisista tilapäisjärjestelyistä pitää pystyä siirtymään

perusteelliseen korjaamiseen tai uuden rakentamiseen.


Opettajien tavoitteena on myös tänä lukuvuonna luoda lapsille ja nuorille pohjaa menestykselliseen tulevaisuuteen. Se vaatii

koulujen kehittämistä käytännön toimenpiteillä eikä pelkillä puheilla ja sinänsä hyvillä suunnitelmilla. Toivon, että alkava lukuvuosi on

käytännön toimenpiteiden ja todellisen kehittämisen vuosi.

 

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments