Koulutusleikkaukset eivät pelasta kuntataloutta

lähettänyt Teuvo Kokkonen 13.2.2019 klo 3.29

Rovaniemen kaupunginvaltuusto saa pian käsiteltäväkseen toiminnan ja talouden uudistamisohjelman. Toteutuessaan ohjelma tarkoittaa leikkauksia ja heikennyksiä moneen kaupungin järjestämään palveluun. Mukana on paljon sellaisia toimenpiteitä, jotka heikentävät opetuksen laatua. Valitettavasti näistä koulutusleikkauksista kärsivät eniten lapset ja nuoret.

 

On tietysti tunnustettava, että Rovaniemen kaupungin taloudellinen tila on varsin heikko. Viime vuosien toimintatapa ja tehdyt päätökset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa palveluiden tarjoaminen aiemmalla tasolla on käynyt vaikeaksi. Tulee kuitenkin kysyä, onko palveluiden laadun ja määrän heikentäminen paras keino selviytyä tukalasta tilanteesta. Mielestäni kaupunginvaltuutettujen tulee vakavasti pohtia, mikä on oikeudenmukaisin keino, jolla kaikki kaupunkilaiset voivat tasavertaisesti osallistua talousvaikeuksien ratkaisemiseen.

 

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman valmistelussa on suunniteltu myös koulutuksen tuottavuuden parantamista, tilojen käytön tehostamista ja rakenteiden virtaviivaistamista. Näiden sinänsä asiallisten tavoitteiden rinnalle toivon konkretiaa: tavoitteena pitää edelleen olla palveluiden parantaminen ja laadukkaan opetuksen antaminen niin, että lasten ja nuorten etu on ensisijalla.

 

Valitettavasti lasten ja nuorten etu jää jalkoihin, kun kaupunki suunnittelee opetustuntimäärän vähentämistä. Samalla koulutuslautakuntakin toteaa, että opetuksen määrän vähentäminen vaikuttaa oppimistuloksiin. Tätä tuskin kukaan kuitenkaan haluaa. Muistutan yhä myös siitä, että opetussuunnitelman nykyisiä tavoitteita ei voi saavuttaa nykyistä vähemmällä opetuksella.

 

Koulutuksesta leikkaaminen johtaa helposti myös ryhmäkokojen kasvattamiseen. Se puolestaan vaikuttaa oppimistuloksiin, opetuksen laatuun ja turvallisuuteen. Edellytykset saada opetussuunnitelman mukaista opetusta heikkenevät. Ryhmäkoon kasvattaminen heikentää myös opettajien mahdollisuutta havaita erilaiset uhka- ja vaaratilanteet, joten koulujen turvallisuustilanne heikentyy.

 

Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen osana toiminnan ja talouden uudistamista on arvokas tavoite. Hyvinvointia voidaan parantaa mm. vähentämällä työn kuormittavuutta. Keinoja siihen ovat mm. oikein mitoitettu työn määrä, riittävän pienet ryhmäkoot sekä turvallinen ja terveellinen työpaikka.

 

Ymmärrän, että kun taloudellinen tilanne on vaikea, pitää kaikkien kaupunkilaisten tehdä voitavansa. Koulutusleikkaukset eivät kuitenkaan kuntataloutta pelasta. Rovaniemi kertoo olevansa elinvoimainen arktinen pääkaupunki, mutta miten tulevaisuuden elinvoima voidaan taata, jos koulutuksesta leikataan?

 

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

(Kirjoitettu Lapin Kansaan 13.2.2019)

Comments