Koulutyö on turvattava myös talousvaikeuksissa

lähettänyt Teuvo Kokkonen 6.6.2016 klo 0.22

Koulujen lukuvuoden päättymiseen yhdistyvät tänä kesänä toiveikkuus ja pelko. Koulunsa päättäneiden unelmissa on menestyksellinen tulevaisuus, mutta välillä minua arveluttaa, mitä seuraavasta lukuvuodesta tulee.

 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto teki viime talvena harmillisen päätöksen. Sen seurauksena henkilöstömenoista pitää tänä vuonna vähentää kaksi miljoonaa euroa. Kouluissa henkilöstömenojen leikkaus johtaa siihen, että opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrä ja laatu uhkaavat heiketä.

 

Kaupungin työntekijöiden tehtävänä on tuottaa kaupunkilaisille palvelua ja hyvinvointia. Kun kaupungin taloudellinen tilanne on huono, on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen tehtävä saada se paranemaan. Talousongelmien korjaaminen ei siis voi olla pelkästään kaupungin työntekijöiden tehtävänä.

 

Jos Rovaniemi kuitenkin päätyisi lomauttamaan työntekijöitään, kouluista tulisi lasten ja nuorten säilytyspaikkoja. Opiskelijoiden kasvu, kehittyminen ja oppiminen vaarantuisivat. Turvallisuus kouluissa heikentyisi, kun henkilökuntaa olisi vähemmän paikalla. Opiskelijoiden koulutuksellinen tasa-arvo romahtaisi verrattuna muiden kuntien opiskelijoihin. Lyhyesti: opiskelijoiden lukuvuosi olisi monin tavoin pilalla.

 

Lomautuksen haitat ja myöhemmin lankeavat kustannukset olisivat huomattavat verrattuina lomautusten laskennallisiin säästöihin. Erityisopetuksen ja tukiopetuksen tarve todennäköisesti kasvaisivat. Työssä jaksaminen heikkenisi, ja sairauspoissaolot luultavimmin lisääntyisivät.

 

Lomautukset ja muut vastaavat heikennykset johtaisivat nopeasti myös opiskelijoiden oikeuksien polkemiseen: pitää muistaa, että jokaisena koulupäivänä heillä on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Ja jos joku haluaisi ehdottaa opettajien lomauttamista kesällä, on syytä huomata, että ketään ei voi lomauttaa vapaa-ajallaan.

Comments