Opetuksen laadun pitää pysyä korkeana

lähettänyt Teuvo Kokkonen 29.5.2019 klo 8.43

Lukuvuoden päättyessä on herännyt yhä suurempia huolia siitä, kuinka laadukasta perus- ja lukio-opetusta Rovaniemellä voidaan jatkossa antaa.

Kaupungin taloudellinen tilanne on huolestuttava, ja huolissaan pitää olla myös siitä, millaisia vaikutuksia rahapulalla on koulutukseen.

 

Viime vuosiin saakka rovaniemeläiset lapset ja nuoret ovat saaneet laadukasta opetusta, kun kaupunki on panostanut koulutuksen laatuun.

Lapset ja nuoret ovat saaneet tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan, ja opetusryhmät ovat pysyneet varsin pieninä.

Ajanmukaista oppimateriaalia on ollut käytettävissä, ja sähköisiä oppimisympäristöjä on voitu hyödyntää.

Valinnaisten oppiaineiden ja syventävien kurssien tarjonta on ollut hyvällä tasolla.

 

Valitettavasti tulevaisuus näyttää heikolta. Taloudellisten vaikeuksien seurauksena korkeatasoisen opetuksen antaminen on yhä vaikeampaa.

Opettajat ovat edelleen motivoituneita, mutta työn tekemisen edellytykset uhkaavat heiketä merkittävästi.

Toiminnan ja talouden leikkauksista kärsivät selvimmin palveluiden käyttäjät eli lapset ja nuoret.

 

Resurssipula näkyy heikennyksinä kaikessa siinä, missä tähän asti olemme onnistuneet. Perusopetuksessa annetaan aiempaa vähemmän opetusta.

Opetusryhmäkoko on kasvamassa. Oppimateriaalirahoista tingitään, eikä esimerkiksi tehtäväkirjoja enää hankita.

On vain ajan kysymys, milloin varakkaat vanhemmat käyttävät oikeuttaan ostaa lapsilleen itse se materiaali, jonka kaupunki on tähän asti tarjonnut.

Toivottavasti Rovaniemi ei oikeasti halua tälle epätasa-arvon tielle.

 

Oma lukunsa ovat suunnitelmat siitä, että opettajille maksettaisiin joistakin lukiokursseista vain osa kurssin palkasta.

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lyhyiden kielten ja pitkän ruotsin kursseilla opetusta annettaisiinkin jopa vain 60 % kurssista.

En voi hyväksyä tällaistakaan opiskelijan aseman heikennystä.

 

Kouluissa tähän asti tehty laadukas työ on pysynyt budjetissa. Ymmärrän hyvin, että talousvaikeuksista eroon pääseminen on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia.

Säästöjä on kuitenkin haettava muualta kuin lasten ja nuorten palveluista. 

 

Laadukas opetus tuottaa hyvinvointia kaikille kaupunkilaisille. Toivonkin, että päättyvä lukuvuosi ei jää historiaan viimeisenä laadukkaan opetuksen vuotena.

 

Jaakko Sarmola

puheenjohtaja

Comments