Pidä huolta itsestäsi

lähettänyt Teuvo Kokkonen 26.9.2017 klo 8.52

Opettajan jaksaminen työssään on korvaamattoman tärkeää. Jaksaminen syntyy monesta erilaisesta asiasta.

Työpaikan tulee olla monella tavalla kunnossa. Henkisen hyvinvoinnin edellytyksiä ovat mm. hyvä työilmapiiri ja tasapuolinen johtaminen. Fyysisen hyvinvoinnin tärkeimpänä edellytyksiä puolestaan on työpaikan turvallisuus ja terveellisyys.

Jaksamiseen kuuluu myös kohtuullinen työmäärä. Opettajan työn kuormitusta voidaan säädellä esimerkiksi riittävän pienillä opetusryhmillä ja oikein mitoitetulla ajankäytöllä. Ajankäytöstä on viime viikkoina puhuttu lähinnä kiky-sopimuksen mukanaan tuoman työajan pidennyksen vuoksi.

Viime vuosina monet opettajat huolestuivat siitä, että silloinen yt-aika ei tuntunut riittävän oikein mihinkään. Sen tilalle ovtes-sopimukseen kirjattiin ys-aika, jolle on kirjattu vuotuinen maksimituntimäärä. Sopimuksen henkeen kuuluu tuon ajan suunnittelu ja seuraaminen, jotka tehdään ys-ajalla - ei opettajan omalla ajalla. Jotta me opettajat jaksamme työssämme hyvin, kannustan seuraamaan omaa ajankäyttöä ja ottamaan asian puheeksi esimiehen kanssa ennen kuin työaika loppuu. ”Omaan piikkiin” työskentelemisen mukanaan tuoma jaksamattomuus ja riittämättömyyden tunne eivät saa olla opettajan työn ylimääräisiä luontaisetuja.

Opettaminenkaan ei voi olla niin korvaamatonta, että alan ammattilaiset uupuvat työnsä vuoksi. Pidäthän siis huolen omasta itsestäsi ja jaksamisestasi. Ja muistathan, että yhdistyksen edustajilta voi pyytää apua myös työssäjaksamisasioissa.

Maailman opettajien päivän tunnelmissa toivon kaikille jäsenillemme jaksamista tärkeässä työssä. Työn iloa ja ammattiylpeyttä!

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments