Tiedäthän työsi arvon?

lähettänyt Teuvo Kokkonen 26.9.2019 klo 4.20   [ 26.9.2019 klo 4.21 päivitetty ]

Opettajan työ on tyypillinen asiantuntija-ammatti, jolle ominaista on se, että työn tekemisen aikaa ja paikkaa ei ole kauttaaltaan rajattu.
Osa työstä on aikaan ja paikkaan sidottua, kuten oppituntien pitäminen, mutta voimme tehdä osan työstämme missä ja milloin valitsemme.

Kun puhutaan opettajan työn resursseista, pitää tarkastella ainakin kahta asiaa: aikaa ja rahaa. Jos työlle annetaan aikaa ilman rahaa, pitää hälytyskellojen soida.
Jos työlle annetaan rahaa ilman aikaa, pitää hälytyskellojen soida uudelleen.

Opettajan työn sisältöjä määritellään mm. opetussuunnitelmassa, lainsäädännössä ja työnantajan ohjeissa. Näitä määräyksiä on luonnollisesti noudatettava.
Joskus kuitenkin liikutaan harmaalla alueella, kun opettajalle yritetään sysätä sellaisia tehtäviä, jotka oikeasti kuuluisivat muiden ammattilaisten hoidettaviksi.
Vaikka esimiehen antamia tehtäviä ei voikaan jättää tekemättä, voi niiden oikeutuksen perään silti kysellä.

Ainoa asiakirja, jossa säädetään opettajien tekemän työn korvauksista, on oma virka- ja työehtosopimuksemme. Siellä määrätään mm. opettajan pitämän yhden yksittäisen tunnin hinta. Muita kertatuntikorvauksia ei ole olemassa. Valitettavasti silloin tällöin käy ilmi, että opettajien työtä yritetään ostaa sopimukseen kirjattuja määräyksiä halvemmalla. Samoin joskus kuulee kerrottavan, että jotkut opettajat suostuvat korvauksiin, jotka eivät perustu sopimukseen. Näin ei tule toimia.

Kannustankin jokaista jäsentämme tietämään oman työnsä arvon. Samalla kun pidämme kiinni sopimuksesta, kunnioitamme omaa työtämme.

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments