Toiveita vuodelle 2017

lähettänyt Teuvo Kokkonen 21.12.2016 klo 1.49

Vuodenvaihteeseen liittyy useita perinteitä. Niiden joukkoon kuuluvat myös toivomukset uudelle vuodelle. En halua uskoa, että toiveet jäävät toteutumatta, jos ne sanoo ääneen. Siksi esitän tässä julkisesti muutaman.

Toivon, että jokaisella opettajalla on vuonna 2017 hyvä tehdä työtään. Työskentely-ympäristön on syytä olla turvallinen ja terveellinen, ja opettajan pitää pystyä keskittymään omaan perustehtäväänsä. Työn on edelleen oltava vain yksi osa elämää, ja siksi se ei saa kuormittaa tekijäänsä kohtuuttomasti.

Toivon, että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on vuonna 2017 hyvä opiskella. Jokaisessa oppilaitoksessa pitää olla riittävästi opettajia ja opinto-ohjaajia oppilasmäärään nähden. Opetusryhmäkoon tulee olla riittävän pieni. Kun opetussuunnitelmauudistus peruskoulussa etenee syksyllä, on opettajilla toivottavasti tarpeeksi resursseja ja koulutusta sen toteuttamiseen.

Toivon, että jokaisen oppilaan ja opiskelijan huoltajat voivat vuonna 2017 luottaa siihen, että Rovaniemellä annetaan laadukasta opetusta. Opettajien täydennyskoulutuksen on seurattava aikaansa, ja sen on oltava tarkoituksenmukaista. Opetuksen digiloikka on toteutettava maltillisesti - pedagogisista lähtökohdista. Kouluverkon uudistuksissa on huolehdittava siitä, että opettajien kelpoisuuksista ei tingitä.

Turvallista uutta vuotta odottaen ja toivottaen

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments