Tulevaisuudenkin kunta on koulutuskunta

lähettänyt Teuvo Kokkonen 31.1.2017 klo 23.04

Kuntavaalien lähestyessä keskustelu kuntien tehtävistä kiihtyy. Muutaman vuoden kuluttua suurin osa kuntien tarjoamista palveluista liittyy osaamiseen, koulutukseen ja kasvatukseen. Ne ovat sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten jälkeen kuntien suurin menoerä ja tärkein palvelu. Vaikka opettaminen maksaa paljon, tulee opettamatta jättäminen paljon kalliimmaksi.

Koska valtio on rajusti leikannut koulutuksen rahoitusta, edellyttää oman koulutustarjonnan turvaaminen tulevilta kuntapoliitikoilta entistäkin voimakkaampaa tahtoa ja päättäväisyyttä. Koulut tarjoavat lappilaisille nuorille opiskelumahdollisuuksia, vahvistavat kuntien elinvoimaisuutta ja ostovoimaa sekä tuovat paikkakunnille nuoria ja lapsiperheitä. Kuntien on huolehdittava siitä, että kaikille peruskoulun päättäville nuorille löytyy toisen asteen koulutuspaikka. Myös aikuiset ja senioriväestö arvostavat sivistyspalveluita, kuten kansalaisopistojen laadukasta tarjontaa.

Lasten ja nuorten elinolot ja taustat ovat hyvin erilaiset, mikä edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä ja riittäviä tukitoimia. Viime aikojen tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri ryhmäkoko vaikuttaa kielteisesti oppimiseen. Pieni ryhmä auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten oppimista ja siten turvaa koulutuksen tasa-arvoa.

Odotan, että Rovaniemelläkin nykyiset ja tulevat kuntapäättäjät osoittavat ymmärtävänsä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen. Toivon, että he tekevät konkreettisia päätöksiä koulujen kehittämiseksi ja lasten ja nuorten hyvän tulevaisuuden varmistamiseksi. Jokaisella  opiskelijalla on joka päivä oltava oikeus opettajan johdolla tapahtuvaan opetukseen ryhmässä, jossa oppimisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kannustan Rovaniemeä jatkamaan mallikelpoisella linjallaan olemalla lomauttamatta opettajia: lomautus ja sijaiskielto vaarantavat lapsen ja oppilaan turvallisuuden ja loukkaavat heidän oikeuksiaan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Samalla vetoan investoimaan opetustilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen: koulujen sisäilmaongelmat on korjattava. Työolojen on mahdollistettava laadukas opetus ja työssä jaksaminen joka päivä jokaisessa koulussa.

Myös Rovaniemen kaupunki pitää elinvoimaisuudestaan parhaiten huolta investoimalla kasvatukseen, koulutukseen ja sivistyspalveluihin. Vaaleissa tehtävillä valinnoilla voimme vaikuttaa siihen, että tulevaisuudenkin kunta on sivistyskunta.

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments