Uusin voimin uuteen vuoteen

lähettänyt Teuvo Kokkonen 10.9.2016 klo 7.00
Uuden lukuvuoden alettua opettajan työssä on monia vanhoja ja uusia haasteita. Uskon, että ammattitaitoiset jäsenemme selviävät niistä hienosti.

Viime viikkoina kolme haastetta on erottunut selkeästi muista: vapaaehtoiset vapaat, sisäilmaongelmat ja uudet opetussuunnitelmat.

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, vapaaehtoisten vapaiden tosiasiallisesta vapaaehtoisuudesta on pidettävä kiinni. Esimiehillä ei ole oikeutta painostaa työntekijöitä hakeutumaan vapaaehtoisille vapaille. Yhdistyksemme on linjannut, että emme kannusta tai kehota ketään vapaaehtoisiin vapaisiin mutta emme toisaalta niitä kielläkään. Olennaista on vapaaehtoisuus.

Sisäilmaongelmat piinaavat yhä useampia jäsenistämme. Tänä vuonna en ole onneksi kuullut yhdestäkään tapauksesta, jossa työnantaja jättäisi nämä ongelmat huomiotta. Jokaisella meistä on oikeus tehdä työmme sellaisessa paikassa, joka ei vaaranna terveyttä. Muistutan, että jos kärsit sisäilmaongelmista, tulee siitä ilmoittaa omalle esimiehelle ja omalle työterveyshoitajalle. Samoin työsuojeluvaltuutettu kannattaa pitää tietoisena ongelmista. Monessa koulussa ongelmia tutkitaan ja korjataan - paineet ongelmien korjaamiseksi ovat kovat. Toivon, että ongelmat saadaan korjattua mahdollisimman pian.

Uusien opetussuunnitelmien myötä moni asia tehdään kouluissa tänä vuonna uudella tavalla. Opettajan työaika ei kuitenkaan ole muuttunut mihinkään. Jos tai pikemminkin kun vaikkapa uudenlaiset arviointikeskustelut tuovat meille lisää työtä, on jotakin muuta tehtävä vähemmän. Ensisijaisena keinona on siis työajan järjestely. Mutta jos se ei riitä, pitää lisääntynyt työmäärä huomioida palkkauksessa. Vaikka opettajan työ olisikin kutsumusammatti, ei sitä ole tarkoitus tehdä talkoilla.

Tänäkin lukuvuonna yhdistyksemme tiedottaa toiminnastaan useimmiten yhteysopettajien kautta. Pidättehän yhdessä huolen siitä yhteysopettajajärjestelmän toimivuudesta, kiitos.

Jaakko Sarmola
Comments