Yhdenvertaisen kohtelun ongelmat pitää ratkaista

lähettänyt Teuvo Kokkonen 9.10.2018 klo 4.35
Yhdistyksen hallitus kokosi viime keväänä erilaisia yhdenvertaisen kohtelun ongelmakohtia, jotka toimitettiin mm. palvelualuepäällikkö Kai Väistölle. Lisäksi ne on viety koulupalveluiden johtoryhmän käsittelyyn. Niitä on käsitelty myös ovtes-työryhmässä. Lista on ohessa kokonaisuudessaan.

Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Yhdenvertaisen kohtelun ongelmia


 1. Opettajan työaika on epäselvä

  1. ys-aika

   1. kaupungin yhteistä ohjeistusta ei tunneta ja/tai noudateta

   2. sisällöt epäselvät

   3. pakollisen istuttamisen ja tuntien väkinäisen keräämisen kulttuuri

  2. tet-pankki

   1. koulupalveluiden ohjetta v. 2006 ei tunneta ja/tai noudateta

   2. korvaavuuskäytänteet epäyhtenäiset

   3. seuranta vaihteleva tai puutteellinen

 2. Palvelussuhteet ja opettajavalinnat vaihtelevat

  1. määräaikaiset palvelussuhteet

   1. määräaikaisuuden perusteet epämääräiset

  2. opettajatarvetta katsotaan vain oman koulun näkökulmasta

 3. Työn tekemisen edellytykset ovat huonot

  1. jakotuntien käyttäminen vaihtelee

  2. sisäilmaoireiluun reagoidaan vaihtelevasti

  3. palveluverkon rakenne ja sen kehittäminen ovat eri puolilla kaupunkia erilaiset

 4. Esimiesten toiminta

  1. kaupungin yhteisiä ohjeita ei tunneta ja/tai noudateta

  2. pärstäkerroin on osa arkea

  3. avoimuus puuttuu

  4. koulutuksiin osallistumisessa ei ole yhtenäistä linjaa

 5. Opettajien toiminta

  1. kaupungin yhteisiä ohjeita ei tunneta ja/tai noudateta

  2. esimiesten ohjeita ei tunneta ja/tai noudateta

  3. yhdessä sovittuja menettelytapoja ei ole ja/tai niitä ei tunneta ja/tai niitä ei noudateta

 6. Palkka

  1. ylituntien jakamisessa opettajille ei ole yhtenäistä linjaa

  2. matka- ja osallistumiskulujen maksamisessa ei ole yhtenäistä linjaa

  3. tva- ja lisätehtäväsopimuksien soveltamisessa ja/tai noudattamisessa ei ole yhtenäistä linjaa

 7. Työelämän joustot

  1. eri kouluissa joustetaan eri tavoin, jos edes joustetaan

  2. lääkärikäynneissä ei ole yhtenäistä linjaa

  3. virkavapaiden myöntämisessä ei ole yhtenäistä linjaa

  4. poikkeuspäivien järjestämisessä ei ole yhtenäistä linjaa


On monta asiaa, joiden suhteen tulee muodostaa kaupungin yhteinen linja. Kun jokainen työntekijä ja esimies voi sanoa, että tämä on kaupungin linja ja sitä noudatamme, parantaa se työmotivaatiota, työssä jaksamista, työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta.


Comments