Etäopetuksesta huomioitavaa

lähettänyt ROAY tiedottaja 18.3.2020 klo 5.35
Hyvä jäsen! Koronavirusepidemia vaatii meiltä opettajilta paljon. Muuttunut tilanne tuo meidät sellaiseen tilanteeseen, jossa emme aiemmin ole olleet ja
johon emme toivottavasti tämän jälkeen enää koskaan joudu. Yhdessä me siitä kuitenkin selviämme.

Koronavirusepidemian aikana jäsentemme kannattaa seurata OAJ:n ohjeita ja tiedotteita, joita päivitetään tilanteen mukaan ja jotka julkaistaan osoitteessa www.oaj.fi.

Etäopetuksen alkuvaiheessa voidaan pitää ymmärrettävänä, että etäopetusta annetaan työpaikoilla. Tartuntariskien minimoimiseksi suosittelemme kuitenkin etäopetuksen antamista etätyönä.
Työnantaja palkanmaksajana viime kädessä päättää työn tekemisen paikan ja samalla kantaa riskin, joka altistumisista aiheutuu.
Samoin työnantaja voi määrätä opettajat työpaikalleen tietyksi ajanjaksoksi päivässä, ja tuo aika voi poiketa opettajan ja oppilaan tähänastisesta työjärjestyksestä.
Kuitenkin myös poikkeusoloissa palkanmaksun perusteet ovat virka- ja työehtosopimuksissa. Siksi suosittelemme jäseniämme pitämään kirjaa tekemästään työstä, jotta
mahdollisen lisätyön korvaamiselle voidaan osoittaa perusteet.

Ismo Lahtela, pääluottamusmies
Jaakko Sarmola, varapääluottamusmies
Comments