Kommentoi tva-järjestelmäämme

lähettänyt ROAY tiedottaja 6.11.2020 klo 4.55   [ 6.11.2020 klo 4.57 päivitetty ]
Osa opettajien palkasta voidaan maksaa tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. Silloin puhutaan tva-korvauksista.

Rovaniemellä osa tva-korvauksista maksetaan kaupungin tasolla sovittujen periaatteiden mukaan. Tyypillinen esimerkki on 7. luokan luokanvalvojille maksettava nivelvaiheen lisä, joka on jokaisessa koulussa samansuuruinen.

Rovaniemellä on sovittu myös, että osa tva-korvauksista jaetaan kouluille niin, että opettajat voivat keskenään jakaa rahan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tyypillistä on, että korvaukset vaihtelevat koulujen ja lukuvuosien välillä, koska olosuhteet ja tarpeet ovat eri kouluilla erilaiset.

Parhaillaan selvitetään, onko nykyinen järjestelmä toimiva. Yhteysopettajien kautta on lähetetty kysely, johon toivomme jokaisesta koulusta yhtä vastausta 11.11.2020 mennessä. Sen jälkeen asian käsittelyä jatketaan ovtes-työryhmässä, jossa jäseniämme edustavat luottamusmiehet. Kyselystä ei voi erottaa yksittäisten jäsenten henkilökohtaisia näkemyksiä, eikä siinä kysytä vastaajien koulua.

Jos tva-järjestelmään aletaan tehdä suuria muutoksia, ne esitellään jäsenille. Silloin keräämme jälleen jäsentemme näkemyksiä.
Comments