LAKKOINFO OPETTAJILLE 15.3.

lähettänyt Kirsi Koivula 15.3.2022 klo 11.22

Hyvä opettaja!

 

OAJ ja neuvottelujärjestö Juko ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee Rovaniemen kaupungin palveluksessa olevia OAJ:n jäseniä. 

Tähän  on koottu eräitä perusasioita, jotka koskevat lakkoa.


 

Mitä tavoitellaan?

 

On tärkeää saavuttaa sellainen sopimus, jossa palkankorotuksilla turvataan työntekijöiden ostovoiman kehitys suhteessa inflaatioon. 

Lisäksi sopimusteksteihin on tarpeen tehdä parannuksia.

 

Kuntien työntekijöille on lisäksi erityisen tärkeää saada palkkaohjelma, jolla voidaan reagoida muista aloista jälkeenjääneeseen palkkakehitykseen. Palkkaohjelman avulla on mahdollista korjata vuosien varrella syntynyt epäoikeudenmukaisuus. Uusi monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaisi opetusalan palkkojen nostamisen tavallisia yleiskorotuksia reilummin ja usean vuoden ajan. Ilman palkkaohjelmaa kuilu yksityisen ja kuntasektorin palkkojen välillä vain kasvaa. Se on epäreilua nykyisille opettajille.

 

On hyvä muistaa, että neuvotteluissa on aina kaksi osapuolta, joiden tehtävänä on luoda kompromissi eri näkemysten välille. 

 


Mitä ei tavoitella?

 

Lakko sinänsä ei ole tavoite, vaan tavoittelemme aina ensisijaisesti hyvää sopimusta.

 

Lakolla ei tavoitella heikennyksiä olemassa oleviin sopimuksiin, vaikka työnantajapuoli sellaisia todennäköisesti ehdottaakin. Erikseen on syytä mainita, että vuosityöaikaan siirtyminen ei ole tavoitteiden joukossa, vaikka jossakin sellaista käsitystä olisikin virheellisesti levitelty.

 

OAJ:n neuvottelutavoitteet eivät valtaosin ole julkisia, ja tämä on tietoinen valinta. Näin voidaan taata neuvottelurauha, eivätkä OAJ:n omat pelimerkit paljastu työnantajien edustajille väärään aikaan.

 

Lakkoa ei ole suunnattu Rovaniemen kaupunkia vastaan. Lakkoa ei ole suunnattu rovaniemeläisiä lapsia ja nuoria & oppijoita ja opiskelijoita vastaan.

 


Miten lakko näkyy jäsenille?

 

Lakossa oleminen on perustuslaillinen oikeus, joka kuuluu myös viranhaltijoille.

 

Lakkoon ryhtyminen on aina järjestön päätös. Yksittäinen jäsen ei voi vaikuttaa siihen, onko hän lakossa vai ei. 

Jäsenen ei pidä ilmoittaa etukäteen kenellekään omasta lakostaan.

 

Lakkoon ryhtyminen ja ammattijärjestön jäsenyys ovat sellaisia asioita, joita työnantaja ei saa selvittää etukäteen.  

 

Jäsenten ei pidä hakea työ- tai virkavapaata lakon ajaksi. Työnantaja saa tiedon lakossa olevista tehtävistä, ja OAJ maksaa lakkoavustuksen lakon jälkeen suoraan jäsenten tileille. Lakkoavustuksen suuruus on 180 euroa/päivä. Avustus on veronalaista tuloa. Tarkistathan, että jäsentietosi ovat OAJ:n tiedossa.

 

Jäsenet eivät tee lakonalaista työtä. Lakon takia tekemättä jääviä töitä ei paikata etu- eikä jälkikäteen. Oppijoille ei anneta tehtäviä lakon ajaksi.

 

Lakon aikana työpaikalle ei pidä mennä. Tarvittaessa lakkovahdit huomauttavat asiasta.

 

Lakon aikana työtä tekevät jäsenet voivat varautua siihen, että heidät erotetaan OAJ:n jäsenyydestä.

 


 

Entä esihenkilöt?

 

Työnantaja on alkanut koota esihenkilöistä joukkoa, joka ei saisi ryhtyä lakkoon. Henkilöille on ilmoitettu, että heidät on asemansa vuoksi rajattu lakon ulkopuolelle. Tämä on väärin, sillä työnantaja ei määrittele, ketkä saavat tai eivät saa ryhtyä lakkoon. Lakon rajat määrittelee OAJ, ja ne käyvät ilmi valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle jätetystä lakkovaroituksesta. Yritykset rajata lakko-oikeutta voivat olla rangaistavia.

 


Milloin lakko on ja miten lakko näkyy?

 

Lakko on 23. ja 24. maaliskuuta. Jos työministeriö siirtää lakkoa, se pidetään 6. ja 7. huhtikuuta. Seuraathan uutisia ja OAJ:n viestintää.

 

Lakon alaisissa päiväkodeissa ja kouluissa ei tehdä lakon aikana käytännössä mitään.

 

Ensimmäisenä lakkopäivänä järjestämme mielenilmauksen Rovaniemen keskustassa. Kokoonnumme kello 12 kaupungintalon pihalle, josta siirrymme kulkueena Lordin aukiolle. Lordin aukiolla on ohjelmaa kello 14:ään. Tämä tilaisuus on kaikkien lakossa olevien järjestöjen yhteinen. Toivomme kaikkien lakkoavustusta saavien jäsentemme osallistuvan mielenilmaukseen tai vierailevan Lordin aukiolla.

 

Ensimmäisenä lakkopäivänä järjestetään OAJ:n jäsenten oma illanvietto. Siihen saat erillisen kutsun.

 

Lue lisää: https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/usein_kysytyt/Jos haluat lisätietoja, olethan yhteydessä.

 

Jaakko Sarmola

OAJ:n Rovaniemen paikallisyhdistyksen järjestövalmiuspäällikkö

puh. 050 3057030

Comments