TYÖTAISTELU-ohjeita

lähettänyt Kirsi Koivula 17.3.2022 klo 9.03
Hyvä OAJ:n rovaniemeläinen jäsen!

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Ammattiliitto Jytyn lakko Rovaniemellä 23. - 24.3.2022 vaikuttaa toteutuessaan koulujen ja päiväkotien toimintaan.

OAJ:n jäsenet eivät tee muiden ammattiryhmien työtä edes poikkeusolosuhteissa. Opetusalan ammattilaisten tehtävänä ei ole järjestää päiväkotien ja koulujen ruokahuoltoa eikä osallistua siivous- tai kiinteistöhuoltotöihin. OAJ:n jäsenten on JHL:n ja Jytyn lakon aikana pitäydyttävä vain omissa työtehtävissään. Tämä on tärkeä solidaarisuuden osoitus, emmekä myöskään odota muiden tekevän omia töitämme oman mahdollisen lakkomme aikana.

Rehtorin, johtajan tai opettajan työtehtäviin eivät kuulu mm:
- koulunkäynninohjaajien tehtävät
- lastenhoitajien tehtävät
- elintarvikekuormien vastaanotto ja purku
- kylmäsäilytyksestä tai lämmittämisestä huolehtiminen
- ruuan esille nosto
- ruokailu- tai muiden tilojen siivoaminen

Koulujen ja päiväkotien turvallisuudesta vastaavat rehtorit ja päiväkodinjohtajat. Jos lakon vuoksi esimerkiksi joidenkin laitteiden ja tilojen käyttö vaarantuu, tällaisia laitteita ei saa käyttää ja tilat täytyy laittaa turvallisuussyistä käyttökieltoon. Opettajan on viipymättä ilmoitettava omalle esihenkilölleen, jos hän havaitsee turvallisuusuhkia.

Jos jäsenillemme kuitenkin ehdotetaan, tarjotaan tai määrätään muiden ammattilaisten töitä, on syytä mainita, että saamallamme koulutuksella ei voida turvallisesti hoitaa muiden ammattiryhmien töitä. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Jäsenemme on palkattu niihin tehtäviin, joita he omalla työajallaan tekevät.

Viranhaltijoiden on viime kädessä noudatettava esihenkilöiden määräyksiä. Ennen muiden mahdollisten tehtävien hoitamista on heidän vaadittava kirjallinen tehtävänhoitomääräys. Lisäksi on sovittava, että tehtävien hoitamisesta maksetaan työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen palkka.

Jaakko Sarmola
OAJ:n Rovaniemen paikallisyhdistyksen järjestövalmiuspäällikkö
puh. 050 3057030

Comments