Virkavapauksien myöntämisiin tasavertainen kohtelu

lähettänyt Teuvo Kokkonen 17.5.2019 klo 6.23
Yhdistys on saanut kuulla, että Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluissa suunnitellaan uusia ohjeita harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämisen käytänteisiin. Yhdistyksemme korostaa, että tasavertaisen kohtelun tulee koskea kaikkia työntekijöitä ja että koulutuspalveluissakin tulee noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymiä periaatteeita.

Jos näihin periaatteisiin tehdään muutoksia, tulee ne tehdä asianmukaisessa järjestyksessä. Silloin asia tulee käsitellä ensin yhteistyötoimikunnassa. Henkilöstön edustajat ottavatkin virkavapauksien myöntämiseen liittyvien periaatteiden muutossuunnitelmat puheeksi yhteistyötoimikunnassa ensi tilassa.

Yhdistys katsoo, että jos kaupunginhallitus ei tee Lanssissa julkaistuihin periaatteisiin muutoksia, tulee niitä noudattaa kuten tähän asti. Asia on ajankohtainen erityisesti niiden jäsentemme kohdalla, jotka ovat saaneet viran toisen työnantajan palveluksesta. Heidän ei siis yhdistyksen mielestä kannata irtisanoutua ennen kuin se on välttämätöntä. Sen sijaan heidän kannattaa seurata tilannetta: yhdistyksen pyrkimyksenä on säilyttää vakiintunut tilanne. Ja kuten sanottu, kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasaveroisesti.
Comments