Ylituntipalkkion laskeminen

Julkaisupäivämäärä: May 01, 2021 12:40:29 PM

Ylituntipalkkiolla tarkoitetaan kuukausittain maksettavaa korvausta. Se lasketaan peruspalkan ja tva:n yhteissummasta (=tehtäväpalkka). Tehtäväpalkka sitten kerrotaan 0,83 ja jaetaan opettajan/opetettavan aineen opetusvelvollisuudella. Opettajan ylituntipalkkio on yksilöllinen. Sopimuksessa tästä käytetään nimitystä vuosiviikkoylituntipalkkio.

Tässä laskelmassa esitellään eräitä esimerkkejä siitä, mitä vuosiviikkoylituntipalkkio voi olla.

Kertatuntipalkkiolla tarkoitetaan yhden yksittäisen oppitunnin pitämistä silloin, kun se ylittää opettajan opetusvelvollisuuden. Samalla periaatteella maksetaan myös esimerkiksi tukiopetuspalkkiot.

Kertatuntipalkkio saadaan siten, että ensin kerrotaan yllä olevassa taulukossa oleva ylituntipalkkio luvulla 12 ja sitten jaetaan tulo koulun opetustyöviikkojen lukumäärällä. Aikuislukiossa opetustyöviikkoja on 33, musiikkioppilaitoksissa 35 ja kaikissa muissa 38.

Esimerkkejä 38 opetustyöviikon mukaan laskettuina